Het biologisch telen van bloembollen is een vak apart, en dat vak wordt goed verstaan door Huiberts Biologische Bloembollen. Er is veel over te vertellen over biologische bloembollen, dus daarom is deze blog wat langer dan gewoonlijk. Hopelijk zijn na het lezen van dit verhaal al uw vragen over dit onderwerp beantwoord!

Huiberts Biologische Bloembollen

Huiberts bloembollen teelt al sinds 2013 duurzame bloembollen, iets waar zij als een van de eersten en enigen mee bezig zijn. Uit liefde voor het vak en Moeder Natuur zijn zij begonnen met een manier van bloembollen telen waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Zij zagen dat niet alle problemen met de bestaande middelen te bestrijden waren, en dat de kijk van de maatschappij op het gebruik van de bestrijdingsmiddelen ook aan het veranderen was. Kortom, het werd tijd voor een andere kijk op de bloembollenteelt.

Er werd niet op goed geluk begonnen met die andere manier van bloembollen telen. Eerst werd er een cursus bodembiologie gevolgd. Daaruit werd alleen maar duidelijker dat je met de natuur kunt samenwerken in plaats van die te bestrijden.

De stap naar duurzame teelt werd gemaakt en er werd een certificaat uitgereikt door SKAL, een onafhankelijk bedrijf dat kijkt of dat wat biologisch wordt genoemd, dat ook daadwerkelijk is. Er zijn veel verschillende certificaten die over ‘biologische’ of ‘duurzame’ bloembollenteelt gaan, maar de meesten daarvan tonen niets anders aan dan dat een bedrijf zich aan de Nederlandse wet houdt. Het SKAL certificaat daarentegen geeft echt aan dat een bedrijf veel meer doet dan zich louter aan de wet houden.

In 2015 won Huiberts Bloembollen de Gouden Roerdomp, een prijs van de provincie Noord-Holland voor het meest innovatieve bedrijf dat werkt aan biodiversiteit.

Bodembiologie: de wetenschap achter biologische bloembollenteelt

Zonder kennis over bodembiologie is er geen verandering in de bloembollenteelt mogelijk. Dat is omdat biologische bollenteelt uitgaat van een gezonde bodem, omdat dat het beste is voor de bloembollen en de natuur. Kennis over bodembiologie leert dat de bodem uit verschillende lagen bestaat.

Al deze lagen hebben een andere samenstelling van bodemleven. Als er geploegd wordt, worden al deze lagen gekeerd. Door dit keren wordt het bodemleven dusdanig verstoord dat de structuur vernietigd wordt. Een van de eerste dingen die dus anders moest was de niet-kerende grondbewerking, een tactiek die in de akkerbouw al langer in opkomst is.

Bij deze manier van grondbewerking wordt er heel ondiep geploegd, zodat het bodemleven niet verstoord wordt. Zoals Huiberts Bloembollen zelf al schrijft: een goede bodemstructuur ontstaat niet door grondbewerking, maar door processen van de levende biomassa in de grond.

Om dit allemaal te bevorderen is het belangrijk dat er planten groeien. Na de oogst van de bollen wordt het land zo snel mogelijk ingezaaid met een mengsel van groenbemesting: planten die de vruchtbaarheid van de grond ten goede komen.

Dit doen die planten via hun wortels. Met hun wortels geven ze namelijk stoffen af die het microleven ten goede komen, waardoor er een goede samenwerking tussen schimmels en planten ontstaat. Schimmel klinkt wellicht niet iedereen positief in de oren, maar deze micorrhizaschimmels kunnen netwerken vormen die de plant ondersteunen bij essentiële processen.

Het mengsel van planten waarmee Huiberts het land na de oogst inzaait

Huiberts Bloembollen gebruikt een mengsel van meer dan 11 verschillende soorten planten om de bodem na de oogst mee in te zaaien. De wortels van zal deze planten geven allemaal andere stoffen af, en dragen dus elk op een andere manier bij aan het bodemleven.

Maar het houdt niet op bij bodemleven alleen: in het mengsel zitten ook planten die stikstof uit de lucht opnemen en dat later weer in de bodem vastleggen. Door middel van al deze verschillende kwaliteiten wordt er gezorgd dat het bodemleven vitaal is, waardoor de ziektedruk vermindert.

Er is nog een prachtige eigenschap van de biologische bloembollenteelt: de bloeiende akkerranden. In de akkerranden staat een mengsel dat in de zomer, wanneer alle bloembollen uitgebloeid zijn, in volle bloei staat. In dit bloemenmengsel is nectar en stuifmeel te vinden: belangrijke voedingsmiddelen voor bijen en andere insecten. Het is daarmee dus ook een plek waar de natuurlijke vijanden van de bladluis zich kunnen ontwikkelen. Deze bloeiende akkerranden zijn niet alleen goed voor de bloembollen, maar ook een genot om naar te kijken.

De biologische bloembollensector

Op de website van Huiberts bloembollen is nog meer informatie te vinden over hun biologische bollenteelt. Aan alles wat zij over hun product schrijven is te lezen dat zij dit met ontzettend veel passie doen.

Zij geloven, terecht, dat de biologische bloembollenteelt de manier van en voor de toekomst is. Het is de manier om bloembollen te telen zonder schade aan de natuur, iets waar de afgelopen jaren steeds meer vraag naar is gekomen vanuit de klant en de maatschappij. Dat merken wij bij Fluwel ook.

Bij de klant is er dus vraag naar de biologische bloembollen. Mensen worden steeds milieubewuster, en wij, en alle boeren met ons, zullen daar niets dan blij mee zijn. De natuur is ons leven en de basis van onze bedrijven, dus we zien die het liefst in de best mogelijke gezondheid. We zien dus graag dat ook andere mensen zich hier hard voor maken.

Maar de klant blijft ook de klant, en we zien dat hoewel er veelvuldig gevraagd wordt naar biologische bloembollen, die veel minder gekocht worden. Biologische bloembollen zijn nu eenmaal duurder dan de ‘normale’ bloembollen, en we zie aan de website, waar we beide verkopen, dat die bezorgdheid jegens Moeder Natuur meer in woorden dan in daden tot uiting komt. De bezorgde burger en de prijsbewuste klant zijn een en dezelfde persoon, en die persoon handelt vaker in het belang van dat laatste. Daar zijn wij allemaal schuldig aan.

Want feit blijft dat John Huiberts, die zijn stinkende best doet om zijn product op de markt te houden, hier zijn snee brood niet mee kan verdienen. De biologische bloembollenteelt hangt nu vooral van subsidies en een klein aantal kopers aan elkaar. En dat terwijl het werk dat zij leveren juist zo belangrijk is.

Als puntje bij paaltje komt zijn er heel veel bloembollenkwekers die uiteindelijk toch de biologische kennis en middelen van Huiberts nodig hebben om hun land gezond te houden, ook al telen zij niet alleen of geen biologische bloembollen. John Huiberts is dus onmisbaar.

Dit wetende is het ongetwijfeld ook veel beter te begrijpen dat er niet zoveel biologische bloembollen geteeld worden. Klanten willen aan het eind van de dag vaak toch de goedkoopste optie.

Datzelfde geldt voor gemeentes of andere wat grotere inkopers. De biologische bloembollensector is op het moment gewoonweg niet winstgevend, en dat is voor aspirantkwekers nu eenmaal geen fijn idee. Het is ontzettend moeilijk en dapper om over te stappen of te beginnen met een dergelijk product, omdat er grof gezegd geen cent aan te verdienen valt. Met een eigen gezin en een eigen leven is het niet zover omdenken om erachter te komen dat dat niet aantrekkelijk is.

U kunt hier zelf verandering in teweeg brengen, door er bewust voor te kiezen om toch die net iets duurdere, biologische bloembollen te kopen. We verkopen ze allebei gewoon bij Fluwel, onze biologische bloembollen komen van John Huiberts zelf. U kunt dus zelf bijdragen aan de biologische bloembollenteelt en ja, dat helpt echt.

De gedachte dat u slechts één klant bent die zelf niets kan veranderen is verraderlijk, omdat er met u honderden klanten zijn die op die manier denken, en iedereen samen is toch een groot publiek. Vraag dus niet alleen naar biologische bloembollen, maar koop ze ook.

 

Vriendelijke groeten,

Pien van der Veek