Biologische bloembollen

In deze categorie bieden wij u een speciaal assortiment biologische bloembollen aan van Huiberts Bloembollen.

Geen producten gevonden voor deze selectie.

Biologische bloembollen

In de voedingsmiddelen heeft de biologische tak inmiddels een, zij het nog kleine, plek verworven. Steeds meer mensen zijn zich er van bewust dat we niet onbeperkt door kunnen gaan met gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest om zodoende een zo goedkoop mogelijk product te produceren.

Gelukkig worden steeds meer agrariƫrs zich er ook van bewust dat ze zo niet eindeloos door kunnen gaan. De grond kan niet eindeloos worden uitgeput met eenzijdige teelten die alleen nog maar goed groeien als je voldoende kunstmatige meststoffen gebruikt.

Met name onder de jongere bloembollenkwekers is er veel belangstelling om op een andere, natuurvriendelijke wijze om te gaan met hun land en hun gewassen. Hun grote voorbeeld en leermeester is Biologische bloembollenkweker John Huiberts. Jaren geleden heeft hij de kunstmest en gewas beschermingsmiddelen in de ban gedaan en is hij 100% biologisch gaan telen.

Met vallen en opstaan heeft hij zijn grond weer in diezelfde kracht gekregen zoals Moeder Natuur het aan ons heeft overgedragen. Er is samenwerking gezocht met een biologische melkveehouder om voedergewassen en koeienmest uit wisselen. De voedergewassen voor het vee zijn een welkome tussenteelt om de grond niet te intensief te belasten met bloembollen.

Toen John er jaren geleden mee begon zeiden veel collega kwekers 'John is Koekoek' geworden, dat komt nooit goed. Vandaag de dag is een groot voorbeeld voor velen want hij is bezig te bewijzen dat het wel kan.

De biologische teelt heeft John redelijk onder de knie, nu de afzet nog. Bij Fluwel zijn we er trots op dat we John daar mee kunnen helpen en u zijn prachtige product kunnen aanbieden. Door ook biologische bloembollen te kopen steunt u John met zijn belangrijke pionierswerk.