Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FLUWEL zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 371.481.51 en zullen u op verzoek worden toegezonden.

2. Prijs
De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventueel andere van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen, tenzij anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen geldende prijzen zoals op het moment van aflevering van bestelde producten gepubliceerd op websites van FLUWEL. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

3. Betaling
Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
- iDeal (alleen in Nederland)
- creditcard (Visa)
- Giropay
- Sofort Ɯberweisung
- Bancontact / Mister Cash

4. Reclames
Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.
Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.
FLUWEL kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.

5. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door FLUWEL. Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen. De consument heeft recht om zonder reden binnen minimaal 7 dagen af te zien van een overeenkomst. De consument krijgt dan het volledige aankoopbedrag incl. verzendkosten retour.

6. Levering
Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand nadat u de bestelling heeft geplaatst bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Wij zijn gerechtigd de bestelling in gedeelten af te leveren. Alle vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

7. Bezorging
FLUWEL bezorgt in Europa. Voor het verzendklaar maken en bezorgen betaalt u verzendkosten. De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens uw bestelling. De artikelen worden op vakkundige wijze ingepakt. FLUWEL draagt geen risico voor beschadiging en verlies van goederen tijdens het transport.
Als u een bestelling ontvangt die niet voor u bestemd is, dient u FLUWEL hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. U zult de bestelling ter beschikking van FLUWEL houden.

8. Privacy
Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van FLUWEL. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail info@fluwel.nl . Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan info@fluwel.nl

9. Geschillen
Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10. Copyright
FLUWEL heeft het copyright op alle in deze website gebruikte teksten en fotografie. U kunt alleen gebruik maken van deze informatie na toestemming van de eigenaar.